Laten we samen een innovatie starten!

Aan de slag met innovatie; dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Ben jij op zoek naar een manier om innovatie te integreren in jouw organisatie, heb je een uitdagend vraagstuk dat je op een nieuwe manier wilt oplossen of wil je ‘gewoon’ aan de slag met innovatie? Laten we onze krachten bundelen en samen aan de slag gaan om de mooiste innovaties te realiseren!

Neem contact op!

Scroll omlaag

Ervaring

Vanuit een passie voor het vak heeft SAMEN EEN al mooie projecten mogen realiseren. Van innovatie-traject tot begeleiding bij uitvoering en het ontwikkelen van een trainingsprogramma. Telkens puttend uit kennis en ervaring, waarbij innovatief denken telkens de kern vormt!

De ervaring van SAMEN EEN is niet alleen gebaseerd op succesvolle projecten en trajecten, maar ook op kennis en inhoud! SAMEN EEN werkt, gecertificeerd, met onder andere de VOORT-methode. Ook Design Thinking en de Service Design-methode zijn vaak toegepaste theorieën.

Brandweer Noord-Limburg

In opdracht van de Brandweer Noord-Limburg ging SAMEN EEN aan de slag om een interne uitdaging op te lossen; de gemiddelde reactietijd van de brandweerteams lag te hoog. Een uitdaging die niet zomaar op te lossen bleek en waar de reguliere oplossingen niet toereikend genoeg bleken. Samen met een innovatie-team werd een innovatie-traject ingericht, waarin de VOORT-methode centraal stond.

Diverse concepten werden bedacht, waarbij innovatief denken telkens op de voorgrond stond. Al deze ideeën werden getrechterd tot vijf uiteindelijke business-cases; een succesvol resultaat van een innovatie-traject waar de Brandweer zelf mee aan de slag ging!


PSW Roermond

In samenwerking met opdrachtgever PSW Roermond werd een vernieuwend trainingsprogramma ontwikkeld. Dit programma, gelanceerd onder de noemer ‘Leven in Vrijheid’, richtte zich specifiek op de zorg en ter voorbereiding op de nieuwe Wet Zorg & Dwang.

Na de ontwikkeling en implementatie van het trainingsprogramma werden 15 medewerkers van het PSW-team opgeleid tot gecertificeerd trainer ‘Leven in Vrijheid’, waardoor zij hun kennis en de werkwijze verder konden delen met hun eigen teams.


De vraag van Hogeschool ZUYD in Heerlen focuste zich op een innovatieve manier van denken en werken. Hun doelstelling was om van een aanbodgerichte organisatie te switchen naar een vraaggerichte dienstverlening. Een uitdaging, mede omdat het een organisatie betrof die al jaren bestond en daardoor verstrikt raakte in vaste patronen.

Innovatief denken bood hierbij de oplossing, waar SAMEN EEN samen met het innovatie-team op zoek ging naar nieuwe, dienstverlenende, concepten. Deze concepten hadden allen als doel om de klanttevredenheid te verhogen, impact creëren in de omgeving van Hogeschool ZUYD en het optimaliseren van de dienstverlening. Dit alles werd gerealiseerd vanuit het gedachtegoed van Service Design.