Laten we samen een innovatie starten!

Aan de slag met innovatie; dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Ben jij op zoek naar een manier om innovatie te integreren in jouw organisatie, heb je een uitdagend vraagstuk dat je op een nieuwe manier wilt oplossen of wil je ‘gewoon’ aan de slag met innovatie? Laten we onze krachten bundelen en samen aan de slag gaan om de mooiste innovaties te realiseren!

Neem contact op!

Scroll omlaag

Innovatie-traject

Een innovatietraject bij SAMEN EEN begint altijd met een uitdaging of vraagstuk. Welke vraag moet op een innovatieve manier beantwoord worden? Middels diverse methodieken zoals de VOORT-methode, Design Thinking of Service Design wordt het traject vormgegeven en gaat een éigen innovatie-team aan de slag.

Het innovatie-team wordt gevormd door eigen medewerkers van uw organisatie. Geen externe partijen, maar eigen, interne kennis! Het team weerspiegelt de organisatie. Afhankelijk van de uitdaging worden collega’s uit alle lagen van de organisatie betrokken. Samen met het team gaat SAMEN EEN aan de slag om de werkmethode vorm te geven. Gebaseerd op het gestelde doel wordt de juiste aanpak geformuleerd en uitgestippeld. De weg naar innovatie wordt ingeslagen!

Een brainstorm, het ontwikkelen van concepten, pitchen, presenteren, reviewen en vooral creatief denken; uw innovatie-team komt het allemaal tegen op de weg naar innovatie. 


Innovatieve ideeën zijn maatwerk

Elke organisatie is anders, net zoals dat elke uitdaging en vraagstuk een eigen, kenmerkend karakter hebben. Een innovatief traject, de aanpak én de uitvoering zijn dan ook volledig afhankelijk van het soort vraagstuk dat u en uw organisatie hebben. De methode is afhankelijk van het proces, net zoals dat het proces afhankelijk is van de vraag en het doel. Geen enkele methode kan op voorhand al het succes brengen dat men zoekt, eerst moet er kritisch gekeken worden naar de doelstellingen. Alleen zo kunnen de juiste paden bewandeld worden!


Innovatieve trajecten doen we samen

SAMEN EEN is een facilitator die u en uw team leidt naar een succesvolle implementatie en realisatie van een innovatief idee. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op ‘samen’. Met een eigen team en interne mensen gaan wij aan de slag om een succesvol traject te realiseren. SAMEN EEN begeleidt, inspireert en ondersteunt, maar is allerminst een uitvoerende kracht. Want juist bij een innovatie-traject gaat het er om dat uw team een écht team wordt en het samen doet! SAMEN EEN geeft hen de handvatten die nodig zijn om innovatiever te worden en anders te leren denken, om anders naar de werkelijkheid te kunnen kijken. SAMEN EEN creëert ondernemendheid en eigenaarschap in het team en leert ieder individu om hun vaardigheden te ontwikkelen en ideeën te delen.

In de essentie gaat innovatie om het af durven te stappen van vaste patronen. Wij mensen zijn nou eenmaal gewend om taakgericht te werken, waardoor het zelf-denken ondermijnd kan worden. SAMEN EEN ziet het, naast de begeleiding, ook als taak om die eigen ideeën te stimuleren en prikkelen. Want innovatieve trajecten doen we samen! 

De VOORT-methode

De VOORT-methode is één van de succesvolste methodes om tot een uitmuntend innovatief idee te komen. De methode is ontstaan vanuit de gedachte van het ‘op reis gaan’. Een innovatie-traject wordt dan ook wel een Expeditie genoemd; een goede voorbereiding is essentieel omdat de uitdagingen onderweg nog onbekend zijn.

In principe wordt binnen de VOORT-methode het innovatie-traject als een reis gezien. Elke ‘stop’ en fase kent zijn eigen eiland, wat symbool staat voor een fase in het innovatie-traject. Van ‘Vertrekken’ tot ‘Ophalen’ en ‘Reflecteren’, de reis beslaat alle benodigde stappen. In de reis worden o.a. kansrichtingen en kansfricties belicht, wordt er een brainstorm met het innovatie-team en de aanhakers geïnitieerd en gaat men aan de slag met klantpanels. Goede inzichten en feedback vormen immers de basis voor een succesvolle innovatie!

Aan het einde van de reis worden 3 tot 5 concepten uitgewerkt tot realistische business-case, welke worden gepresenteerd aan een selectie van het innovatie-team en het klantpanel. Aan de opdrachtgever is dan de taak om de juiste innovatie en aanpak te kiezen en om te buigen naar implementatie in de organisatie!

Uiteraard is een VOORT-methode een uitgebreid traject, dat vele details kent die het zo sterk en van toegevoegde waarde maken. Meer weten over een VOORT-methode? Laat het weten en SAMEN EEN beantwoordt uw vragen graag!

Neem contact met ons op

Wilt u graag meer weten over hoe een innovatietraject in uw organisatie kan zorgen voor een brede scope en écht out-of-the-box denken? SAMEN EEN voorziet u graag vrijblijvend van advies om te kijken wat bij u en uw uitdaging matcht.

Ik wil op weg naar een innovatie!